יום ג', טו’ בסיון תשע”ט
בית הספר נרתם לרפואתו של יהודה בן רחל

יהודה בן רחל בנה של אחת המורות מבית הספר חלה ל"ע במחלה הנוראה.בחודש האחרון הבנות התגייסו לרפואתו.וקבלו על עצמן קבלות שונות.לבסוף נערכו הגרלות יקרות ערך כגון טאבלטים ועוד לבנות שהצליחו לעמוד בקבלה שלהן.אנו ממשיכים להתפלל לרפואתו השלמה.