יום ג', טו’ בסיון תשע”ט
הכיתות המנצחות בקישוט כיתה הן: ח' ,י"א,י"ב