יום א', ב’ בחשון תשע”ח
הכיתות המנצחות בקישוט כיתה הן: ח' ,י"א,י"ב