יום ד', כה’ בכסלו תשע”ח
הכיתות המנצחות בקישוט כיתה הן: ח' ,י"א,י"ב