יום ג', טו’ בסיון תשע”ט
מגמת מחול סובבת סביב שלושה היבטים עיקרייםביצוע יצירה הערכה.תוכנית הלימודים מושתת עלפיתוח מיומנויות מקצועיות

מגמת מחול סובבתסביב שלושה היבטים עיקרייםביצוע יצירה הערכה.תוכנית הלימודים מושתת עלפיתוח מיומנויות מקצועיותמתחומי המחול המרכזיים:בלט קלאסי, מחול מודרני,כוריאוגפיה.