יום ג', טו’ בסיון תשע”ט

החזון החינוכירואים אותך כמו שאת-יחס אישי מקבל ואוהב לכל בת.מתן הזדמנות למימוש עצמי והעצמה אישיתיצירת אקלים המעודד מיצוי ומצוינות בלימודים , תוך עידוד לאהבת תהליך הלמידהחיזוק האמונה וחיבור למסורת ולערכיה פיתוח ערכי התנדבות ומנהיגות חברתית פיתוח תקשורת בין אישית ומודעות עצמית מעורבות של הורי התלמידות בתהליך החינוכי בפורום הורים תלמידים.