יום ג', טו’ בסיון תשע”ט
במגמת מדעים נוצר מפגש מיוחד בין תלמידות מצוינות וסקרניות לבין מורות מעולות.המגמה שמה דגש על הבנה מעמיקה של נושאי הלימוד,תוך התנסות אינטנסיבית במעבדות, לצד ביסוס מיומנות מחקר, כתיבה וקריאת טקסטים מדעיים והבעה בשפה מדעית,

במגמת מדעים נוצר מפגש מיוחד בין תלמידות מצוינות וסקרניות לבין מורות מעולות.המגמה שמה דגש על הבנה מעמיקה של נושאי הלימוד,תוך התנסות אינטנסיבית במעבדות, לצד ביסוס מיומנות מחקר, כתיבה וקריאת טקסטים מדעיים והבעה בשפה מדעית,תוכנית הלימודים הייחודית של המגמה, מפתחת את יכולת הלמידה והחשיבה המדעית של התלמידה.המטרה הלימודית העיקרית היא - הרחבת הידע וההבנה, כמו גם החשיפה לרקע התרבותי , ההיסטורי של תחומי המדעהשונים ולהיבטים האתיים שלהם.אנו רואים חשיבות רבה בעבודה עצמית של התלמידות שמוצאת ביטוי בביצוע עבודות חקר ובעבודות גמר.תוכנית הלימודים מבוססת על לימוד מעמיק של הביולוגיה לקראתבחינת הבגרות 5 יח"ל בביולוגיה.בהמשך הלימודים מוצעת לתלמידות המגמה, בניית תכנית לימודים אישית לכל תלמידה