יום ג', טו’ בסיון תשע”ט
בית הספר שלנו עובר שינוי חיובי ,קירות בית הספר חודשו בציורים מקצועיים המפארים את בית הספר כולו.