יום א', ב’ בחשון תשע”ח
בית הספר שלנו עובר שינוי חיובי ,קירות בית הספר חודשו בציורים מקצועיים המפארים את בית הספר כולו.