יום ב', יא’ באב תשע”ח
בית הספר שלנו עובר שינוי חיובי ,קירות בית הספר חודשו בציורים מקצועיים המפארים את בית הספר כולו.