יום ב', יא’ באב תשע”ח
ערב ההסברה בנושא כיתת מופת נדחה ל-7/2/16
פורסם: 09:54 (28/01/16)